Krupa Na Uni
Zanimljivosti
http://www.krupanauni.org/zanimljivosti.html

© 2018 Momo - Krupa Na Uni

Zanimljivosti

Od zanimljivih dešavanja na području opštine treba izdvojiti:

 

- Tradicionalno kapanje, održava se u februaru.    Slike sa kapanja

 

- Tradicionalni Ćopićevi dani održavaju se u maju.    Slike sa susreta

 

- Tradicionalni fudbalski turnir bratskih opština.    Slike sa turnira