Krupa Na Uni
Istorija
http://www.krupanauni.org/istorija.html

© 2018 Momo - Krupa Na Uni

Istorija

 

            Opština Krupa na Uni je nastala potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma od dijela prijeratne opštine Bosanska Krupa. Odluku o formiranju je donijela Skupština Opštine 1997.godine. Demografsko naseljavanje ovih prostora potiče od davnina o čemu svjedoče mnogi pisani tragovi ,ostaci manastira i sakralnih objekata i drugih spomenika kulture. Velike migracije stanovnika ostavile su traga na  broju stanovnika opštine koji se umnogome smanjio nakon drugog svjetskog rata i kolonizacije stanovništva u Vojvodinu.

            Do raspada bivše Jugoslavije veliki broj stanovnika je radio u Sloveniji i Hrvatskoj, koji su se, po izbijanju ratnih sukoba vratili u mjesta rođenja ostavljajući imovinu koju su dugo godina stvarali.

            Sveukupna dešavanja u sferi politike prema selu i nerazvijenim opštinama dovode i dalje do migracije stanovnika, što vodi daljoj tandenciji smanjenja broja stanovnika i njihovim traženjem boljih uslova za život.