Krupa Na Uni
Osnovna
http://www.krupanauni.org/index.html

© 2018 Momo - Krupa Na Uni

Statistički podaci

Entitet

 Republika Srpska

 

Sjedište

 Donji Dubovik

 

Načelnik

 Mladen Kljajić

 

Površina

 124 km²

 

Stanovništvo

 3100

Osnovni podaci o opštini

Krupa na Uni je opština u Republici Srpskoj.

Ova opština je formirana od dijela prijeratne opštine Bosanska Krupa, koji je nakon Dejtonskog sporazuma pripao Republici Srpskoj i nalazi se na najzapadnijem dijelu Republike Srpske. Radi se o maloj i siromašnoj opštini koja je nastanjena pretežno Srpskim stanovništvom.